เทียนหอม YAY LE BEBE CANDLE

350.00 ฿

description

เทียนหอมจากไขถั่วเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 100 กรัม
จุดได้ประมาณ 15-20 ชม.

IM NOT A NEMO โทนกลิ่น ชื่อกลิ่น และลวดลาย ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก lifestyle ในการออกไปท่องเที่ยว และจินตนาการในการทำกิจกรรมแปลกใหม่

CAMPFIRE ON MARS โทนกลิ่น ชื่อกลิ่น และลวดลาย ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก lifestyle ในการออกไปท่องเที่ยว และจินตนาการในการทำกิจกรรมแปลกใหม่

SAND DUNE SNOW โทนกลิ่น ชื่อกลิ่น และลวดลาย ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก lifestyle ในการออกไปท่องเที่ยว และจินตนาการในการทำกิจกรรมแปลกใหม่