เมล็ดกาแฟ AKHA AMA COFFEE PONLAMAI (ผลไม้)

250.00 ฿

description

PONLAMAI (ผลไม้) กาแฟที่ถูกคั่วอ่อนมาก มีรสชาติคล้ายผลไม้เมืองหนาว จำพวก พลัม พีช เชอร์รี่ / มีรสเปรี้ยวคล้ายตระกูลเบอร์รี่ / ชาดำ และทิ้งท้ายด้วยรสชาติของบ๊วยสุก เหมำะสำหรับการชงโดยผ่านกระดำษกรอง