สมัครสมาชิกMEDIUM AND MORE
หรือ
คำนำหน้า / Name
เพศ / Sex
ธันวาคม 2022
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
ความสนใจ / Interest
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ / Can Choose Morethan1
จังหวัด / Province
เขต / District
แขวง / Subdistrict
กรอกข้อมูลด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Mitr App
ความสนใจ / Interest
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท ภักดีรีเทล จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการร้าน Medium and More (“บริษัทฯ”) เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ และตระหนักดีกว่าท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ข้อบังคับในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนอันเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานอยู่ในราชอาณาจักรไทยตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ถือว่าท่านได้แจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ปกครองผู้มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์รับทราบและได้รับความยินยอมแล้ว หากท่านเป็นคนไร้ความสามารถ ถือว่าท่านได้แจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถรับทราบและได้รับความยินยอมแล้ว หากท่านเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถถือว่าท่านได้แจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถรับทราบและได้รับความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นๆในการสมัครสมาชิกนี้ สามารถติดต่อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ร้าน Medium and More 02-033-8999
* ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ภักดี รีเทล จำกัด ตามที่ปรากฎที่ https://mediumandmore.com/privacy-policy/
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า และบริการ จากบริษัท ภักดี รีเทล จำกัด บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
การสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ การกรอกข้อมูลสมาชิกเท่านั้น
กรุณายืนยันสิทธิ์ที่จุดประชาสัมพันธ์ร้านค้า*ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
1.1.0